Jouw wijsheid ten dienste van jezelf, je organisatie en het grotere geheel

Als leider, ondernemer of manager wil je maar al te graag die wijze man of vrouw zijn die anderen inspireert, richting geeft en doet groeien.

Maar hoe kom je bij je eigen wijsheid? Hoe leer je luisteren naar wat zich wil ontvouwen? Hoe ontwikkel je jouw inspirerend vermogen?

Hoe krijg je jouw team en organisatie mee in de verandering die jij in de wereld wil zien? Hoe zorg je voor bevlogen medewerkers?

Hoe nodig je wijsheid uit in jouw organisatie?

Een stappenplan

Geef leiding vanuit een heldere Purpose

Maak volop het verschil vanuit innerlijke  rust, richting, ruggengraat en drive

Leer luisteren naar wat zich wil ontvouwen

Ontwikkel je inspirerend vermogen, breng wijsheid naar de tafel en wees moedig aanwezig

Creëer een hecht, betrokken en verbonden team

Met immens veel respect en vertrouwen tussen bevlogen medewerkers

Zorg voor een zingevende team purpose

Verhelder het hogere doel en zorg dat alle neuzen in dezelfde richting staan

Geef leiding vanuit een heldere Purpose

Elke verandering start bovenaan de ladder. Ben je je als (bedrijfs-)leider ten volle bewust van je eigen purpose en drive? Waarom doe je wat je doet? Wat leidt jou? Wat drijft je werkelijk? Welke verandering wil jij zien in de wereld en hoe kan je daar vanuit jouw functie en rol toe bijdragen? Hoe verhoog je de kwaliteit van jouw aanwezigheid, de manier waarop je je als ondernemer en/of leider laat zien, hoe je in de wereld verschijnt?

Je ten volle bewust zijn van je eigen missie zorgt ervoor dat je zelf stevig staat en dat het voor de mensen rond je helder is waarom je doet wat je doet. Zo word je een inspirerend leider.

Dankzij deze module ontdek je je eigen missie, creëer je ruggengraat en vertrouwen en beschik over een helder innerlijk kompas.​

Een heldere persoonlijke missie zorgt ervoor dat je stevig staat en dat het voor de mensen helder is waarom je doet wat je doet. Zo word je een inspirerend leider
– Peter Plusquin – 

Wat krijg je?

4 sessies van 1,5 tot 2 uur bij jou op kantoor, in mijn praktijk in Bierbeek (bij Leuven) of online via Zoom

Contacteer me voor meer informatie of boek een vrijblijvend kennismakingsgesprek van 45′ via Zoom.

Leer luisteren naar wat zich wil ontvouwen

Als leider dien je constant keuzes te maken. En wordt het druk in je hoofd. Moet het nu zus of zo, optie 1 of 2, of toch weer helemaal anders? Dezelfde scenario’s komen steeds weer voorbij. Je denkt je te pletter.

Ik breng rust in je hoofd en laat jouw lijf je de antwoorden geven.

Je ontdekt dat problemen en uitdagingen waar je komt voor te staan boodschappen zijn waar je naar mag luisteren, als richtingaanwijzers die je uitnodigen je ware potentieel te leven. Zo leer je de strijd los te laten, moedig aanwezig te zijn en lessen te trekken uit wat is. Verbonden met de wijsheid en de intelligentie van jouw lichaam, oefen je in verruimende vormen van waarneming.

Je leert aanvoelen waar de dingen naar toestromen, je kiest bewust wie je daarin wil zijn en op welke manier je actief kan meebewegen.

Je neemt leiding vanuit innerlijk weten, je ontwikkelt je inspirerend vermogen en komt meer in flow met het leven.

Door je binnenwereld te verkennen, kom je tot antwoorden die je met je hoofd niet kan bedenken. Zo ontdek je parels van wijsheid en neem je leiding vanuit een innerlijk wéten.
– Peter Plusquin​ – 

Wat krijg je?

Sessies op maat bij jou op kantoor,  in mijn praktijk in Bierbeek (bij Leuven) of online via Zoom

Contacteer me voor meer informatie of boek een vrijblijvend kennismakingsgesprek van 45′ via Zoom.

Creëer een hecht en verbonden team

Laat ook je medewerkers het Purpose & Drive traject doorlopen. Resultaat: op het eind van deze training beschikt elke medewerker over een heldere innerlijke purpose én is men zich bewust van de purpose, drijfveren en talenten van de andere teamleden. Dit zorgt voor immens veel verbinding, respect, vertrouwen en betrokkenheid tussen de teamleden. Men leert elkaar immers op een heel andere, diepgaande manier kennen.

Een mooier cadeau kan je je team niet geven!

De volgende stap bestaat eruit om er als team samen voor te zorgen dat de individuele talenten die tot noch toe onderbelicht en onderbenut zijn gebleven, effectiever kunnen worden ingezet in functie van de missie en doelstellingen van het team of de organisatie. Zodat ieder bewuster die rollen en taken kan opnemen waarbij hij/zij de grootste drive voelt en zo automatisch de grootste meerwaarde kan creëren voor de organisatie.​

Dit vraagt mogelijks een hertekening van de huidige organisatiestructuur of het opzetten van een heus cultuurveranderingstraject. Waarbij een cultuur wordt geïnstalleerd waarbinnen jouw medewerkers ten volle zichzelf kunnen en durven zijn en er een hoge mate van zelfstandigheid en autonomie wordt geïnstalleerd.

De Purpose & Drive workshop is een weldoend bad, waarin je tegelijkertijd diepgaande inzichten krijgt én de essentie ervaart: welk engagement wil ik zo puur mogelijk in de wereld zetten? Dit samen als team ervaren zorgt voor immens veel onderlinge verbinding, respect, vertrouwen en betrokkenheid.
– Ludo Keunen –

Wat krijg je?

Tweedaagse in company training, en bij uitbreiding indien gewenst een intensief cultuurveranderingstraject

Contacteer me voor meer informatie of boek een vrijblijvend kennismakingsgesprek van ’45 via Zoom.

Zorg voor een zin- en energiegevende team- of organisatie purpose

Als de persoonlijke purpose van de teamleden helder zijn (zie vorige stap), creëren we van daaruit samen een zin-, richting- en energiegevende team- en/of organisatiepurpose. Deze verheldert het hogere gemeenschappelijke doel en bijdrage en zorgt ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting staan. We gaan aan de slag met vragen als: “Mocht dit team of organisatie niet bestaan, waarom zou men het dan moeten oprichten? Wat voegt het toe? Wat brengt het de wereld bij? Waarin maken wij het verschil? Welk is ons DNA?”
Indien er reeds een heldere team- en/of organisatiepurpose is, gaan we na hoe ieder teamlid, nu zijn/haar eigen purpose duidelijk is, zich hiertoe verhoudt.

Wat we vroeger werk noemden, heet tegenwoordig talenten delen om samen een betere wereld te creëren.
– Stefan Wauters

Wat krijg je?

Tweedaagse in company training, en bij uitbreiding indien gewenst een intensief cultuurveranderingstraject

Contacteer me voor meer informatie of boek een vrijblijvend kennismakingsgesprek van ’45 minuten via Zoom.

Voor wie?

Voor leiders en ondernemers die via hun team of organisatie mee het verschil willen maken in deze snel veranderende wereld. 

Je vraagt je mogelijks af:

 • Wat is het DNA van mijn team en/of organisatie, waar staan en gaan we nu eigenlijk voor?
 • Wat willen we betekenen in deze snel veranderende wereld?
 • Hoe zorg ik ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting staan?
 • Hoe krijg ik bevlogen medewerkers en een hecht en verbonden team?
 • Hoe hou ik iedereen aan boord?

Ik werk voornamelijk met:

 • ondernemers en leiders die via hun team en/of organisatie hun impact willen vergroten en nog straffer het verschil willen maken in deze snel veranderende wereld.
 • nieuw samengestelde teams en/of teams die op zoek naar meer drive, onderlinge verbinding en flow

Praktisch

Je kan onze programma’s boeken als aparte teamevents die nog lang zullen nazinderen. Of je kan kiezen voor een heus cultuurveranderingstraject. 

Bezieling op het werk ontstaat als je als medewerker:

 1. het gevoel hebt zinvol te kunnen bijdragen aan een hoger (maatschappelijk) doel dat in lijn ligt met je eigen missie (Purpose)
 2. je talenten kan ontwikkelen (Mastery)
 3. een hoge mate van zelfstandigheid (Zelfsturing of Autonomy) kan ervaren bij het uitvoeren van je werk.
 4. een hoge mate van veiligheid ervaart en grotendeels jezelf kan zijn (Wholeness) ​