Coaching Wisdom – Luistercirkel met als thema ‘Wat is er nodig om je cliënt bij zijn/haar diepste wijsheid te brengen?’ – online met Sascha Krijger – 17 oktober – 19u30-21u30

 20,00 excl. btw

Op voorraad

Coachen is vaak een lonely business. Wie coacht de coach? Waar laad jij je batterijen op? Hoe houd je contact met het grotere (coaching) veld?
Het format van de Luistercirkel zorgt ervoor dat je jezelf geregeld (5 keer per jaar vanaf 2024) kan verbinden met collega's. Op een diepere laag, voorbij het mentale. Zie het als een bijzondere vorm van intervisie, waarbij je leert van elkaar en samen groeit in bewustzijn. Een Luistercirkel wordt gekenmerkt door diep luisteren, volledig aandachtig zijn en authentieke expressie. We werken telkens rond een thema dat ons als coach of coachende leider bezig houdt.

Het thema van dinsdagavond 17 oktober is: Luistercirkel met als thema 'Wat is er nodig om je cliënt bij zijn/haar diepste wijsheid te brengen?'.


Deze Luistercirkel wordt begeleid door Transformational Presence coach en Luistercirkel-promotor Sascha Krijger (regio Utrecht)

 

Verloop van de avond:

Na een kennismaking met elkaar, zoomen we in op het thema van de avond en het doel en de werkwijze van de luistercirkel. Vervolgens brengt Sascha ons naar een open en aandachtige staat van zijn. Zodat we in contact met onszelf kunnen ontvangen wat gedeeld zal worden. Vervolgens start de Luistercirkel: een eerste deelnemer deelt wat het thema in hem/haar oproept en welke inzichten, ervaringen, emoties, gewaarwordingen en informatie er bij hem/haar naar boven komen. Als de eerste deelnemer is uitgepraat, neemt een volgende het woord. Die resoneert verder over het thema en/of wat de boodschap van de vorige spreker in hem/haar wakker maakt. Zo gaan we verder tot iedereen aan beurt is geweest, waarna een tweede (en soms ook derde) ronde volgt, tot de tijd om is.

Met elke ronde groeit de verbinding en daarmee ook de kwaliteit en diepgang van de uitwisseling en de gedeelde informatie. Al naar gelang het aantal deelnemers, worden er één, twee of meerdere cirkels gevormd die gelijktijdig in verschillende zoomrooms plaats vinden. Na het sluiten van de cirkels, bespreken we de belangrijkste inzichten en leerpunten in de grotere groep. En spreek je je commitment uit en de stappen die je bijgevolg zal zetten.

 

Alvast enkele guidelines vooraf:

In de luistercirkel stappen is de moed hebben om te zijn met wat er is. Soms is het samen in stilte zijn, soms is het door de emoties te uiten die je voelde bij het horen van de woorden van iemand anders in de cirkel, soms is het door uit te spreken wat je juist doet sprankelen en leven. Ieder spreekt om beurt vanuit het hart en deelt wat er in hem/haar opkomt. Vertragen, connectie maken met een groter weten, wijsheid delen,....  Het gaat altijd om zuivere expressie, communiceren vanuit essentie, elkaar de ruimte geven om zichzelf te laten zien en gehoord te worden. We onderbreken de spreker niet en blijven volledig present. We luisteren zonder mentaal voor te bereiden wat we zullen zeggen als het onze beurt is om te praten (want dan ben je niet meer in de volle aanwezigheid). Alles wat gedeeld wordt binnen de luistercirkel blijft in de luistercirkel.

 

Praktisch:

Dinsdagavond 17 oktober van 19u30 tot 21u30u online via Zoom

De virtuele deuren van de Coaching Wisdom Luistercirkel gaan open om 19u. Tijd tijd om toe te komen, je te verbinden en alvast kennis te maken. De Luistercirkel zelf loopt van 19u30 tot 21u30.
Je ontvangt de Zoomlink meteen na inschrijving.

 

Jouw bijdrage:

Kostprijs is €20 exclusief btw per avond. Meld je aan via de knop bovenaan deze pagina. Omwille van het format kunnen we maar een beperkt aantal mensen toelaten. Als je inschrijft engageer je je ook om effectief aanwezig te zijn. We gaan enkel tot terugbetaling over in geval van overmacht.

 

Over de spreker:

Sascha Krijger (regio Utrecht) is een enthousiaste en energieke people manager, coach, adviseur, interim manager en programmaleider in de non-profitsector. Ze heeft een sterke track record in het ontwikkelen van het potentieel van mensen en organisaties. Sascha gaat naar de kern, creëert bewustzijn en duidelijkheid en faciliteert de drive om er samen aan te gaan staan. Haar kernwaarden zijn respect hebben voor elkaar, integriteit, vakmanschap en gelijkwaardigheid. Het gedachtengoed van Transformational Presence (Alan Seale) en de concepten van systemisch werk zijn voor haar belangrijke voedingsbronnen. Als natuurfotograaf vertoeft Sascha geregeld in de rust en stilte van de natuurparken in Zuid- en Oostelijk Afrika.

Volgens Sascha Krijger is het belang van diep luisteren, ook in organisaties, nauwelijks te overschatten. Ze past de methodiek van de Luistercirkel dan ook toe bij haar klanten (besturen & overheden, welzijnsinstellingen, universiteiten,..) om wijsheid, mogelijkheden, potentieel en kansen te verkennen. De luistercirkel is een manier om diepgaande resonantie te hebben op wat er gezien, gehoord, gezegd en gevoeld wordt vanuit het hart. Het letterlijk afstand nemen van de dagelijkse druk, de afwezigheid van prikkels, de stilte en de tijdloosheid kan de deelnemers heel dicht bij zichzelf brengen en kan bij een ieder de ruimte laten ontstaan om te voelen wat er werkelijk toe doet. In de luistercirkel wordt een ruimte geopend die tot nieuwsgierigheid en mededogen uitnodigt, evenals tot waardering voor individuele uniciteit en verschil. Vanuit het samen luisteren kan een gemeenschap ontstaan die vanuit het hart diep verbonden is met het grotere geheel en waarin de kunst van het luisteren kan worden geoefend.

Sascha werkt al jarenlang actief mee achter de schermen van de internationale Transformational Presence community. In 2020 en 2021 experimenteerde en verfijnde ze het Luistercirkel format, samen met een achttal andere gecertificeerde Transformational Presence coaches uit verschillende landen (waaronder ikzelf). Sinds 2022 werd dit format in de hele community uitgerold en vindt er tien keer per jaar een internationale online Luistercirkel plaats onder de naam Ubuntu Circle.

 

Over de organisator:

Coaching Wisdom is een platform voor coaches, coaches in opleiding, coachende leidinggevenden en hefboommensen die dichter bij hun eigen wijsheid – en die van het grotere geheel en van de mensen die ze begeleiden – willen komen. Om zo nog wijzer het verschil te kunnen maken in deze snel veranderende wereld. Coaching Wisdom verbindtinspireert en ondersteunt via het aanbieden van workshops, masterclasses, luistercirkels en individuele begeleiding..

Bezieler Peter Plusquin was gedurende 11 jaar co-organisator van het vroegere Coach Café Leuven. Vanuit zijn levensmissie ruimte bieden en wijsheid bevrijden coacht hij via Life Whispers individuen en organisaties naar meer flow, zingeving, richting en drive.